Tovább

Kőzet- és Talajvizsgáló Laboratórium (SEDILAB) HUN-REN Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Földrajztudományi Intézet

ADSZORBENS FEJLESZTÉSI ÉS ADSZORPCIÓS LABORATÓRIUM

A SEDILAB Adszorbensfejlesztési és Adszorpciós Kutatólaboratórium egy olyan egység, amely az alapkutatások eredményeit hasznosítva járul hozzá a tisztított szennyvizek és öntözővizek (élővizek) szerves mikroszennyezőktől történő megtisztításához szükséges költséghatékony adszorbensek kifejlesztéséhez.

A laboratórium az NVKP projekt (NVKP_16-1-2016-0003) " A budapesti várostérség tisztított és nem tisztított kommunális szennyvizeiben található egyes EDC szermaradványok vízminőségi, ökológiai és élelmiszer-biztonsági kockázatai és kockázatcsökkentő fejlesztések" című projekt eredményeként jött létre. (http://geohidrobma.mtafki.hu). A laboratórium kulcsszerepet játszik más CSFK-ban futó KFI-projektekben is. (2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00309)

A laboratórium analitikai tevékenységét a folyadékkromatográfiás laboratórium és a talaj szervesanyag-jellemzéssel foglalkozó laboratórium végzi.

Az adszorbensek fejlesztésével kapcsolatos fő tevékenységek:

Az adszorbens alapanyag előkezelése

E folyamat a különböző nyersanyagok őrlésére, aprítására, homogenizálására és homogén elosztására terjed ki. A FRITSCH PULVERISETTE 19 egy nagy pontosságú Wolfram-karbid fejjel, továbbá vágósziták sorozatával ellátott vágómalom, amely a legkülönbözőbb anyagok egyenletes méreteloszlásúvá őrlését teszi lehetővé a 2 mm - 0,25 mm tartományban. Az aprított és homogenizált adszorbens alapanyagok tökéletesen homogén (99%) és egyenletes eloszlását a FRITSCH LABORETTE 27 rotációs mintaelosztó biztosítja.

Felületaktiválás és szerkezetmódosítás

A méretcsökkentett és homogenizált mátrix felületi tulajdonságainak módosítását a Büchiglasuster® Limbo Li laboratóriumi nagynyomású reaktorrendszer biztosítja. A reaktorrendszerrel az adszorbens alapanyagok kémiai és szerkezeti tulajdonságai egyaránt szabályozhatók. Ki kell emelni, hogy a felületi aktiválás ezen folyamat során történik.

Hőmérséklet-szabályozott környezeti kísérletek

Az előállított adszorbenseket előre meghatározott szabályozott - környezeti és hőmérsékleti - körülmények között vizsgáljuk. A temperált környezetet négy POL-EKO klímakamra biztosítja. Az adszorpciós vizsgálatokat "batch kísérletekben" (termodinamikai tulajdonságok meghatározása) és átfolyásos (fix-ágyas) rendszerben is elvégezzük. Kifejlesztettünk és legyártottunk egy laboratóriumi léptékű átfolyásos kísérleti prototípust. Ez a készülék alkalmas a vizsgált folyadékok elektromos vezetőképességének és pH-értékének on-line monitorozására. A minták rövid és hosszú távú tartósítását laboratóriumi fagyasztók és ultraalacsony hőmérsékletű laboratóriumi fagyasztók biztosítják.


Adszorbens válogatásAdszorbens betöltése a reaktorkamrábaFix-bed oszlopkísérleti prototípusFix bed kísérlet


Szerves alapú adszorbens alapanyagok Adszorpciós vizsgálatokra kiválasztott talajok (a minták között hazai erdő és mezőségi, valamint a Mediterráneumban előforduló magas vastartalmú fersziallitos és ferruginous feltalajokból származó anyagok vannak) Büchiglasuster Limbo Li magasnyomású reaktor Felületkezelésen átesett adszorbens alapanyag Fix-bed oszlopkísérleti prototípus Fix-bed adszorpciós kísérlet Fritsch Pulverisette 19 vágómalom Fritsch Pulverisette 19 vágómalom szétnyitott állapotban Fritsch Pulverisette 19 vágómalom vágófej kombinált oszlopkísérleti berendezés