Tovább

Kőzet- és Talajvizsgáló Laboratórium (SEDILAB) HUN-REN Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Földrajztudományi Intézet

LABORATÓRIUMI EGYSÉGEK

A SEDILAB egésze e körül a laboratóriumi egység körül szerveződik.

A SEDILAB –ban talajfizikai mérések és az esőszimulátoros kutatások a 2000-es évek első felében kezdődtek. A talajfizikai mérések közül a porozitás, pórusösszetétel és térfogattömeg meghatározás a Vér Ferenc által kidolgozott módszeren alapul. A Vér-féle mérésekből számított sűrűség értékeket piknométeres mérésekkel kontrolláljuk. A talajfizikai mérések kiegészítéseként higroszkóposság vizsgálatok is elérhetők.

Ez a laboratóriumi egység elsősorban a folyadék és szilárd fázisú talaj szerves anyag vizsgálattal kapcsolatos műszeres analitikai vizsgálatokat végez. E mellett más folyadékok, földtani minták, továbbá akár meteoritok spektroszkópos vizsgálatában is közreműködik.

A SEDILAB Folyadékkromatográfiás laboratóriuma „A budapesti várostérség tisztított és nem tisztított kommunális szennyvizeiben található egyes EDC szermaradványok” által okozott környezeti kockázatok feltárását célzó NVKP projektnek (NVKP_16-1-2016-0003) köszönhetően jött létre.

Az SSI laboratórium széles mérettartományban biztosít lehetőséget laza szövetű üledékek, talajok, szuszpenziók és kolloid rendszerek részecske- és szemcseméret-eloszlás meghatározására. A laboratórium műszerei a 10 cm és 1 nm közötti mérettartományban biztosítják a részecskék méreteloszásának meghatározását.

A SEDILAB Adszorbensfejlesztési és Adszorpciós Kutatólaboratórium egy olyan egység, amely az alapkutatások eredményeit hasznosítva járul hozzá a tisztított szennyvizek és öntözővizek (élővizek) szerves mikroszennyezőktől történő megtisztításához szükséges költséghatékony adszorbensek kifejlesztéséhez.