Tovább

Kőzet- és Talajvizsgáló Laboratórium (SEDILAB) HUN-REN Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Földrajztudományi Intézet

FOLYADÉKKROMATOGRÁFIÁS LABORATÓRIUM

A SEDILAB Folyadékkromatográfiás laboratóriuma „A budapesti várostérség tisztított és nem tisztított kommunális szennyvizeiben található egyes EDC szermaradványok” által okozott környezeti kockázatok feltárását (http://geohidrobma.mtafki.hu) célzó NVKP projektnek (NVKP_16-1-2016-0003) köszönhetően jött létre. Az elválasztástechnikán alapuló vizsgálatok a jelenleg futó KFI projektekben (2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00309) is kulcsszerepet játszanak.

Az itt folyó alapkutatások (OTKA K142865) is elsősorban a gyógyszerhatóanyagok és antibiotikumok által a környezetre gyakorolt hatásokra fókuszálnak. Ezek közül kiemelendő a különböző talajalkotóknak a hormonhatású anyagok megkötődésére gyakorolt hatásainak feltárása, valamint a gyógyszerhatóanyagok belő kémiai tulajdonságainak a talaj szilárd fázisán való megkötődésének a megismerése.

Az ELTE TTK Kémiai Intézetével együttműködésben aminosav-aminocukrok, PAH-ok meghatározása is a laboratóriumi mérések részévé vált. Végezetül a meghatározott szerkezettel nem rendelkező vízoldható szerves anyagokkal kapcsolatos méretkizárásos (HPSEC) vizsgálatok is a mérési portfolió részét képezik.

A laboratórium jelenleg két műszerrel rendelkezik. A Shimadzu Nexera X2 LC30 UHPLC műszert elsősorban gyógyszerhatóanyagok és antibiotikumok vizsgálatához használjuk, elsősorban az intermolekuláris kölcsönhatások jellemzésére. A Shimadzu Prominence LC20 preparative HPLC/HPSEC elsősorban vízoldható talaj szerves anyagok (HPSEC) vizsgálatára, valamint a KFI projektekben az adszorbensek hatékonyságának meghatározására használjuk.

Együttműködések

A Környezettudományi Doktori Iskola kereteiben végzett doktori környezetkémiai és környezeti földtudományi kutatások támogatása. Ezek közül kiemelendők Vancsik Anna Viktória Kooperatív Doktori Kutatási programban (KDP), továbbá Bauer László Doktoranduszi Kiválósági Ösztöndíjprogramban (DKÖP) végzett kutatásai.

ELTE TTK Kémiai Intézet alapszakos hallgatók szakdolgozati kutatásai és szakmai gyakorlatai.

ELTE TTK Földrajz és Földtudományi Intézet alapszakos hallgatók szakdolgozati kutatásai és szakmai gyakorlatai.

Rendelkezésre álló detektorok és kiegészítők

Shimadzu Nexera X2 LC30 UHPLC
  • Fluoreszcens detektor (Shimadzu RF-20A-XS)
  • Diódasoros detektor (Shimadzu SPD M40)
Shimadzu Nexera Prominence LC20 HPLC/HPSEC
  • Törésmutató detektor (Shimadzu RID-20A)
  • Diódasoros detektor (Shimadzu SPD M40)
  • Frakciószedő
Gyógyszerhatóanyagok és bomlástermékeinek kromatogrammja (Shimadzu Nexera X2) Fogamzásgátlókban használt hormon (EE2) és bomlástermékeinek kromatogrammja (Shimadzu Nexera X2) Barna erdőtalajból kinyert fulvosav méretkizárásos (HPSEC) kromatogrammja (Shimadzu Prominence LC20) Mezőségi talajból kinyert fulvosav méretkizárásos (HPSEC) kromatogrammja (Shimadzu Prominence LC20)