Tovább

Kőzet- és Talajvizsgáló Laboratórium (SEDILAB) HUN-REN Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Földrajztudományi Intézet

MÉRET-, ALAK- ÉS ANYAGANALÍZIS (SSI Laboratórium)

Az SSI laboratórium széles mérettartományban biztosít lehetőséget laza szövetű üledékek, talajok, szuszpenziók és kolloid rendszerek részecske- és szemcseméret-eloszlás meghatározására. A laboratórium műszerei a 10 cm és 1 nm közötti mérettartományban biztosítják a részecskék méreteloszlásának meghatározását.

Az SSI laboratórium a környezetföldrajzi, negyedidőszak-kutatási, levegőkörnyezeti és planetológiai kutatásokon túl számos módszerfejlesztési kutatásban is részt vett. Ezek közül kiemelendők a szemcsék alakjának az infravörös spektrumra gyakorolt hatásának vizsgálatában, továbbá a lézerdiffrakciós szemcseanalizátorok által képzett eloszlásgörbék összehasonlíthatósága terén elért eredmények.

Szemcsék alaki és méret, valamint anyagi tulajdonságainak meghatározása statikus alakanalízissel és Raman-spektromikroszkópos elven

A lézerdiffrakción alapuló mérésekkel ellentétben ezzel az eljárással a vizsgált részecskék tényleges fizikai méretét határozhatjuk meg. A mérési tartomány majdnem megegyezik az első generációs lézerdiffrakciós eszközökével. A rendszer levegő és folyékony diszperzió mellett szabványos szűrők (d=47 mm) és vékonycsiszolatok elemzését is lehetővé teszi.

A mérés eredményeként minden egyes szemcséről (ásványi anyag, gyógyszerhatóanyag, mikroműanyag stb...) egyedi információt szerezhetünk.

Rendelkezésre álló műszer
Malvern Morphologi G3SE ID alakanalizátor – Raman spektromikroszkóp
 • Mért paraméterek: körekvivalens átmérő, hosszúság, szélesség, kerület, felszín, köralakúság, aspect ratio, konvekszitás
 • Optikai paraméterek: átlagos visszavert fényintenzitás; visszavert fényintenzitás szórása
 • Optikai rendszer: Nikon CFI 60 brightfield/darkfield system
 • Microszkóp mód: filters and polarization microscope mode
 • Detektor: 5M pixel 2592 x 1944 CCD
 • Pixel méret: 2,78 x 2,78 µm
 • Automatic Episcopic dark area measurement
 • Kaiser RamanRxn11 Raman spectroscope

A durva és finom szerkezetű üledékek részecskeméretezése (mikrotartomány-elemzés)

A leggyakrabban vizsgált minták talajok és laza szövetű üledékek, de fémporokat, pigmenteket és gyógyszermintákat is képesek vagyunk mérni. Az SSI-ben erre a célra négy különböző optikai rendszerű lézer-diffrakciós szemcseanalizátorral is rendelkezünk. A műszerek levegő- és folyadékdiszperziós egységekkel is el vannak látva. Alkalmazott lézerforrások: vörös gáz lézer (940 nm), zöld gáz lézer (531 nm) és kék szilárd fázis lézer (405 nm).

Rendelkezésre álló műszerek
Fritsch Analysette 22 Microtech Plus (2009) – lézerdiffrakciós szemcseanalizátor
 • Mérési tartomány: 80 nm – 2 mm
 • Diszperziós mód: folyadék (water and alcohols)
 • Detektorszám: 57 fotodióda
Malvern Mastersizer2000 (2012) – lézerdiffrakciós szemcseanalizátor
 • Mérési tartomány: 20 nm – 2 mm
 • Diszperziós mód: folyadék (Hydro 2000G), levegő (Scirocco 2000)

MALVERN MASTERSIZER3000


Horiba Partica LA 950 V2 (2013) – lézerdiffrakciós szemcseanalizátor
 • Mérési tartomány: 20 nm – 3 mm
 • Diszperziós mód: folyadék, levegő, kis minta küvetta
 • Detektorszám: 87 fotodióda
Malvern Mastersizer3000 (2018) – lézerdiffrakciós szemcseanalizátor
 • Mérési tartomány:20 nm – 3 mm
 • Diszperziós mód: folyadék

Mérések nano-tartományban

A nanoméretű részecskék tanulmányozására egy egy autotitrátorral leszerelt fotonkorrelációs spektroszkóp (DLS / SLS /ELS spektroszkópia) áll rendelkezésre. A műszerrel a következő paraméterek mérhetők: hidrodinamikai molekulaméret (DLS); abszolút és becsült molekulatömeg: <1000Da - 2x107 Da között (a Deby-plot) és Zeta-potenciál. A molekulatömeg mérések HPSEC mérésekkel is ellenőrizhetők.

Rendelkezésre álló műszer
Malvern nanoZS (2015) – autotitrátorral kombinált fotonkorrelációs spektroszkóp
 • Fényforrás: He-Ne laser 633 nm (4mW)
 • Mérési tartomány: 0.3 nm - 1.0 µm;
 • Minimum mintatérfogat: 12µL;
 • Koncentráció tartomány: 0.1ppm to 40%w/v;
 • Mérési módok: Electrophoretic Light Scattering (ELS); Dynamic light scattering (DLS); Static Light Scattering (SLS) / Measuring principle: Phase Analysis Light Scattering (PALS)
 • Zeta potenciál tartomány (ELS): +/- 500mV;
MALVERN MORPHOLOGI G3SE-ID MALVERN MORPHOLOGI G3SE-ID: levegődiszpergált anyag szkennelése MALVERN MORPHOLOGI G3SE-ID: egy vékonycsiszolat szkennelése MALVERN MORPHOLOGI G3SE-ID: tárgylemezen rögzített minták MALVERN MORPHOLOGI G3SE-ID: szemcsék alaktani paraméterei MALVERN MORPHOLOGI G3SE-ID: beszkennelt talajszemcsék, visszavert fényintenzitás alapján rendezve MALVERN MORPHOLOGI G3SE-ID: szemcsékhez rendelt Raman-spektrumok – a méret, alak és anyagi tulajdonságot tartalmazó információk egy adatbázisban tárolódnak el MALVERN MORPHOLOGI G3SE-ID: szemcsék integrált értékelése alak és anyagi tulajdonságok alapján MALVERN MASTERSIZER3000 FRITSCH Analysette A22 Plus Talajszemcsék méreteloszlása lézerdiffrakciós mérések alapján (Fritsch Analysette A22) MALVERN zsNANO fotonkorrelációs spektroszkóp Talaj szerves anyag molekulák méreteloszlása MALVERN nanoZS-sel mérve molekula tömeg mérés (SLS) és molekula méret mérés (DLS) elvi alapja (www.malvern.com)